Boka biljett till Kattmas föreställningar genom att ringa 070-6336704 eller klicka på ”Boka” här nedan.

Skriv in namn, telefonnummer, antal biljetter och ev rullstolar på det datum ni vill gå. Biljetterna kostar 100 kr, studerande/pensionärer 60 kr och betalas i dörren när ni kommer till föreställningen. Vi tar tyvärr inte kort, endast kontanter.

BOKA

Projektbeskrivning

Teater Kattma startades 2005, av regissören och dramatikern Hans Sjöberg, och har numera sitt säte i Göteborg. Verksamheten drivs som ideell förening.

Teater Kattma ska söka och vidareutveckla en fri teater- och berättarform, som bygger på närhet, möte och direkt tilltal. Vi eftersträvar alltid att nå så många som möjligt med våra produktioner, men prioriterar mindre och intima sammanhang, där man kan ha ögonkontakt med alla i publiken och där ett möte mellan scen och salong är möjligt.

Teater Kattma vill, liksom filmkusinen Dogma, bryta med konventioner och frigöra skapandet. Vi är en i grunden samhällsengagerad teater. Det viktigaste är vad man berättar. Därför ska våra föreställningar kunna spelas varsomhelst och inte vara låsta vid ett speciellt format eller en viss teknik. En föreställning ska kunna spelas på teatern, i klassrummet, på arbetsplatsen, bygdegården, på gatan och överallt där publiken finns.

Teater Kattma har alltid ett uttalat syfte med att spela de pjäser vi sätter upp. Vi arbetar mest med nyskrivet material, hämtat från den verklighet publiken/målgruppen kommer ifrån och som berör dem. Pjäserna tillkommer ofta efter research, dramaworkshops och liknande. Materialet kan vara nutid eller historisk tid, men det är alltid material som berör vår och publikens historia, våra problem och möjligheter. Publiken ska kunna känna sig berörd och delaktig i de föreställningar vi spelar, både vad gäller innehåll och form.

Teater Kattma söker samarbeten med andra aktörer, som både kan vara uppdragsgivare och inspiratörer till produktioner. Vi har och kommer att ha nära samarbeten med sjukvården, skolan, kommuner, företag, andra teatrar, föreningar och andra organisationer. Vi söker även nya vägar i skapandet genom gränsöverskridande samarbeten med forskare, med andra konstnärer och konstformer, som bildkonst, musik, film, fotografi och dans.

Teater Kattma har de senaste åren drivit projekt och arbetat integrerat med skådespelare med och utan rörelsehinder. Vi har 2013-15 och 2017-19 ett kulturstrategiskt uppdrag från VG regionens kulturnämnd. Projektet förenar teaterns konstnärliga ambitioner med en uttalad strävan att få ett vidgat deltagande, att öka delaktigheten inom teatern och kulturen, både vad gäller utövare och publik. Allt med den yttersta ambitionen om att bidra till att skapa ett samhälle som är för alla.