Boka biljett till Kattmas föreställningar genom att ringa 070-6336704 eller klicka på ”Boka” här nedan.

Skriv in namn, telefonnummer, antal biljetter och ev rullstolar på det datum ni vill gå. Biljetterna kostar 100 kr, studerande/pensionärer 60 kr och betalas i dörren när ni kommer till föreställningen. Vi tar tyvärr inte kort, endast kontanter.

BOKA

Kattmamanifestet

1) Kattma söker en ny fri teater- och berättarform, som bygger på närhet, möte och direkt tilltal. Kattma vill utveckla teaterformen i mötet med publiken. Kattma söker sig tillbaka till – och utvecklar - teaterns ursprung i mötet med nutiden.

2) Kattma vill – liksom Dogma - bryta med konventioner och frigöra skapandet.

3) Det mest väsentliga för Kattma är vad man berättar, inte hur man gör det. Formen är betydelsefull, men innehållet är det viktigaste.

4) Kattmateater kan spelas varsomhelst och är aldrig låst vid ett visst format, teknik eller form. Kattma är företrädesvis turnerande, uppsökande.

5) Kattma söker gränsöverskridande samarbeten med andra konstnärer och konstformer.

6) Kattmateatern kan använda det rum man kommer till och det innehåll som rummet har – både vad gäller scenografi, rekvisita, ev teknik och människorna i det.

7) En Kattmaföreställning använder sig av verkligheten, men är inte låst av realism, är i sin grund intuitiv och öppen för vad som händer i rummet. Publikens medverkan är inte nödvändig, men välkommen.

8) Kattmas målgrupp är alla människor, men med betoning på barn och ungdom och vuxna, som inte självklart söker sig till teater och kulturevenemang.

9) Kattma har i varje enskilt fall ett formulerat syfte, varför man vill spela just de pjäser man spelar, för den publik man vänder sig till.

10) Kattma eftersträvar att nå så många människor som möjligt, men prioriterar små intima sammanhang där man kan ha ögonkontakt med alla i publiken, och där ett möte uppstår.

Hans Sjöberg, December 2004